Presentem el document de recull de totes les comunicacions acceptades en el Simposi. En primer lloc, el text en llengua francesa de la conferència inaugural impartida pel professor Wagnon sobre el tema “La dimension européenne de Francisco Ferrer”. A continuació, les tretze comunicacions presentades i avaluades pel comitè científic que s’han estructurat en dues parts: “Els principis educatius de l’Escola Moderna” i “La presència i la influència de Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna”.

Programa de les taules de presentació i debat de les comunicacions acceptades

Dimecres, 8 de setembre 2021

12:00h – 14:00h Primer bloc. Modera: Antoni Tort (Doctor en Pedagogia i Catedràtic a la Universitat de Vic-UCC)

12:00h Influencia y legado de Francisco Ferrer en Costa Rica, 1909-1914. José Julián Llaguno. (Intervenció en línia)
12:15h Maestras/os Racionalistas y la Escuela Moderna en Brasil (1900-1925). Rodrigo Rosa Da Silva. (Intervenció en línia)
12:30h L’experiénce de l’École Ferrer de Lausanne (1910 – 1919) et son intéret pour la transmission de l’historie aujourd’hui. Charles Heimberg. (Intervenció en línia)
12:45h Anarquismo y escuela nueva en Portugal: La contribución de Adolfo Lima y la experiència de la Escuela Taller nº1 de Lisboa. Joaquim Pintassilgo y Maria João Mogarro.
13:00h A fight for Ferrer’s memory in the paulistan press: construction of the imatge of the libertarian pedagogue in Alanterna and Gazeta do povo (1909-1910). Renan Leocadio Da Souza. (Intervenció en línia)
13:15h Torn de preguntes16:00h – 17:20h Segon bloc. Modera: Jordi feu (Sociòleg i professor de Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona)

16:00h Sobre a natureza e a educaçao dos corpos na perspectiva anarquista da Escola Moderna de Barcelona. Pedro H. P. Da Silva y Marcus Aurelio Taborda de Oliveira. (Intervenció en línia)
16:15h La “religió” de la ciència a l’Escola Moderna. Agustí Nieto-Galan.
16:30h Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna a través de Marta Mata. Assumpta Baig, Maria Josep Udina i Joan Soler.
16:45h Laicismo, neutralismo y racionalismo socio-cultural y escolar en Galicia, en el tiempo de la Restauración (1887-1931). Antón Costa. (Intervenció en línia)
17:00h Torn de preguntes

Dijous, 9 de setembre 2021

11:30h – 13:30h Tercer bloc. Modera: Pilar Gargallo (Presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)

11:30h Los principios de la Escuela Moderna, hoy. Francisco Delgado.
11:45h Un germen de liberación. José Antich i Subirana i el projecte educatiu de Francesc Ferrer i Guàrdia. Alba Padrós.
12:00h L’absència de Ferrer en els anys de formació de Frederica Montseny. Federico Urales i Soledad Gustavo i el seu experiment pedagògic. Conrad Vilanou i Jordi Garcia.
12:15h Anarquismo, Ciencia y Educación. Ferrer Guardia y la red de activistes. Rodrigo Rosa Da Silva. (Intervenció en línia)
12:30h Soledad Villafranca, una personalitat clau en el procés de creació de la societat de l’Escola Moderna.
Pilar Calçada.
12:45h Torn de preguntes


 

Translate »