Programa de les taules de presentació i debat de les comunicacions acceptades

Dimecres, 8 de setembre 2021

12:00h – 14:00h Primer bloc. Modera: Antoni Tort (Doctor en Pedagogia i Catedràtic a la Universitat de Vic-UCC)

12:00h Influencia y legado de Francisco Ferrer en Costa Rica, 1909-1914. José Julián Llaguno. (Intervenció en línia)
12:15h Maestras/os Racionalistas y la Escuela Moderna en Brasil (1900-1925). Rodrigo Rosa Da Silva. (Intervenció en línia)
12:30h L’experiénce de l’École Ferrer de Lausanne (1910 – 1919) et son intéret pour la transmission de l’historie aujourd’hui. Charles Heimberg. (Intervenció en línia)
12:45h Anarquismo y escuela nueva en Portugal: La contribución de Adolfo Lima y la experiència de la Escuela Taller nº1 de Lisboa. Joaquim Pintassilgo y Maria João Mogarro.
13:00h A fight for Ferrer’s memory in the paulistan press: construction of the imatge of the libertarian pedagogue in Alanterna and Gazeta do povo (1909-1910). Renan Leocadio Da Souza. (Intervenció en línia)
13:15h Torn de preguntes16:00h – 17:20h Segon bloc. Modera: Jordi feu (Sociòleg i professor de Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona)

16:00h Sobre a natureza e a educaçao dos corpos na perspectiva anarquista da Escola Moderna de Barcelona. Pedro H. P. Da Silva y Marcus Aurelio Taborda de Oliveira. (Intervenció en línia)
16:15h La “religió” de la ciència a l’Escola Moderna. Agustí Nieto-Galan.
16:30h Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna a través de Marta Mata. Assumpta Baig, Maria Josep Udina i Joan Soler.
16:45h Laicismo, neutralismo y racionalismo socio-cultural y escolar en Galicia, en el tiempo de la Restauración (1887-1931). Antón Costa. (Intervenció en línia)
17:00h Torn de preguntes

Dijous, 9 de setembre 2021

11:30h – 13:30h Tercer bloc. Modera: Pilar Gargallo (Presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)

11:30h Los principios de la Escuela Moderna, hoy. Francisco Delgado.
11:45h Un germen de liberación. José Antich i Subirana i el projecte educatiu de Francesc Ferrer i Guàrdia. Alba Padrós.
12:00h L’absència de Ferrer en els anys de formació de Frederica Montseny. Federico Urales i Soledad Gustavo i el seu experiment pedagògic. Conrad Vilanou i Jordi Garcia.
12:15h Anarquismo, Ciencia y Educación. Ferrer Guardia y la red de activistes. Rodrigo Rosa Da Silva. (Intervenció en línia)
12:30h Soledad Villafranca, una personalitat clau en el procés de creació de la societat de l’Escola Moderna.
Pilar Calçada.
12:45h Torn de preguntes